Molen Kortgene

Geschiedenis

Het dorp Kortgene is herbouwd na de herbedijking in 1684. Men neemt aan dat er toen ook een molen gebouwd is.
Op de plaats waar nu de molen staat heeft een houten achtkantige grondzeiler gestaan, die in 1873 is afgebrand

Molen De Korenbloem in zijn huidige ronde stenen vorm dateert uit de jaren tachtig van de negentiende eeuw en is na de brand gebouwd. In 1905 kreeg de molen op beide roeden zelfzwichting. De zelfzwichting werkte met een sleepring rond de askop. Vanaf 1921 was dat alleen nog het geval op de buitenros. In de septemberstorm van 1944 is de zelfwichting van de buitenroe afgewaaid en kreeg de molen weer het traditionele wieksysteem met zeilroeden, wat goedkoper was. De molen had drie koppels maalstenen, een buil en een mengmachine. Vermoedelijk waren er aanvankelijk maar twee koppels stenen en is het derde koppel pas later aangebracht. In 1933 lagen er in ieder geval 3 koppels nl. een 15der en 16der blauwe steen en een 16der kunststeen. De 15der steen is weggedaan om wat meer ruimte te hebben op de steenzolder. In de molen stond een lange verticale spil, waarmee de molenstenen en machines, zowel op windkracht als met een verbrandingsmotor, konden worden aangedreven.

De molen is al vanaf 1922 mechanisch met een motor aangedreven gedurende windstilte. In 1942 is die motor vervangen door een sterkere motor van het merk Thomassen. Door middel van een lange verticale ijzeren spil konden de molenstenen en de malerijmachines zowel op windkracht als met de motor aangedreven worden. Volgens overlevering zou de huidige, uit 1872 daterende gietijzeren as nog gemaakt zijn voor de afgebrande molen en toen gereed gelegen hebben om te worden aangebracht .Na de oorlog is het malen op windkracht steeds minder geworden. De molen bleef, op wind draaiend, in gebruik tot 1953. In 1956 werd het mechanisch malen verplaatst naar de begane grond. Op de begane grond werd aan de noordoostkant een dubbele maalstoel geplaatst en hierop werden de naar beneden gehaalde maalstoelen gelegd.

De molen werd in 1971 onttakeld en enkele jaren later verdween de stelling in gedeelten. Bij de watersnoodramp van 1953 werd de molen gebruikt als toevluchtsoord evenals het café De Graaf van Buren. In 1967 is na het overlijden van de molen-eigenaar de heer J. Snoep, het maalbedrijf ook hier beëindigd, waarna het eigendom in andere handen overging. De inmiddels in verval geraakte molen werd begin ’70 onttakeld. In dezelfde tijd werd de mechanische maalderij op de begane grond gesloopt en de stenen weer naar de steenzolder gebracht.

23 juni 2009 heeft de Stichting molen de Korenbloem de Molen gekocht met als doel: de Molen maalvaardig te maken en terug te geven aan het dorp en zijn bewoners. Wat niet meer voor mogelijk werd gehouden , is toch gebeurd:
Op woensdag 10 november 2010 om 11.00 gaf burgemeester Henny van Kooten van Noord-Beveland met een ferme handdruk aan molenbouwer Berkhof, het startsein voor de restauratie van de molen. Met een kraan werd het bovenste molenwiel uit de molen getakeld en neergelaten op het plein ervoor. De molenbouwer haalt alle zaken die met het maalwerk te maken hebben, uit de molen en neemt ze mee naar zijn werkplaats in Zwartebroek ( bij Amersfoort) , waar hij alles gaat restaureren. De bedoeling is dat het gerestaureerde maalwerk in de zomer 2011 weer in de molen geplaatst kan worden.

Nu is de weg vrij voor bouwonderneming Nonnekens om de molen zelf te herstellen. Afhankelijk van het weer en de vorst in de winter zal het bouwkundige deel van de molen ook in de zomer van 2011 gereed kunnen zijn. Dit leverde in december 2010 een spectaculair tafereel op, toen het warme beton, in de sneeuw en vrieskou, in de fundering van de molen gestort werd.

De restauratie is voorspoedig verlopen en op Zaterdag 1 oktober 2011 , `s morgens om 10.30 uur is de officiële openingshandeling gedaan door de heer Harry van Waveren oud gedeputeerde van onze Provincie. Door het losgooien van de vang, werd het wiekenkruis in gang gezet en was molen de Korenbloem, weer een draaiende malende molen.
De schoolkinderen van Kortgene zongen een speciaal molen-lied samen met het muziekkorps EMM , die ze met `n wandeling door het dorp, afgehaald had.

De volgende en laatste fase is de exploitatie, er blijven gelden nodig voor de verzekering en voor onderhoud en herstel, want het is en blijft een oude, fantastisch gerestaureerde molen.

Eigenaren Molen de Korenbloem:

1868-1876      C. Markusse
1876-1887      J. De Korte
1887-1936      Z.C. Salomé
1937-1967      M. Snoep
1967-1967      M.Snoep-Kallewaard
1967-2003      L.W.Kokee
2003-2009      G.en L. De Boer
2009-heden    Stichting Molen de Korenbloem